Decoline BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Decoline BV.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens Decoline BV gebruikt de opgeslagen persoonsgegevens voor de opmaak van offertes, de verwerking van bestellingen, het verzenden van orderbevestigingen, het afleveren van de producten al dan niet via een externe transporteur en de opmaak en verzending van de facturen en de interne opvolging en analyses van de eigen verkoopgegevens.

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden of het opnemen van uw gegevens in de verkooppunten op onze website. Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen een recht van inzage, mededeling, verbetering of schrapping alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen. U kan hiervoor contact opnemen via mail aan info@decoline.com.

Decoline BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Decoline BV-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Decoline BV-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bescherming van de gegevens.

Decoline BV zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve en technische en fysieke veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

Deze privacyverklaring kan ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om het gegevensgebruik correct te weerspiegelen.